מסלול תמיכה וליווי רוחני ל-6 חודשים – טלפוני

800.00

ייעוץ, בדיקות, טיהורים ותמיכה ללא הגבלה – עד 7 שעות תמיכה שבועיות
(לא כולל פגישות בקליניקה)