מסלול תמיכה וליווי רוחני ל-6 חודשים

1,300.00

ייעוץ, בדיקות, טיהורים ותמיכה ללא הגבלה – עד 5 שעות תמיכה שבועיות
כולל פגישות אישיות בקליניקה (פגישה אחת לחודש)