מסלול תמיכה וליווי רוחני ל-6 חודשים, כולל מפגש חודשי

1,300.00

ייעוץ, בדיקות, טיהורים ותמיכה אנרגטית – עד 5 שעות תמיכה שבועיות באמצעות מייל/וואטסאפ

כולל פגישות אישיות בקליניקה – פגישה אחת לחודש באורך שעה