שבירת קללות והסרת עין רעה

150.00

הסרת ושבירת קללות (על פני השטח וגם קללות עמוקות), הסרת עין רעה וכל הפרעות המופיעה בהילה שלכם, ניטרול הפרעות אנרגטיות והסרת עלוקות וישויות אנרגטיות.