שבירת קללות והסרת עין רעה, טיהור עמוק והטענה באור טהור

150.00

הסרת ושבירת קללות (על פני השטח וגם קללות עמוקות), הסרת עין רעה וכל הפרעות המופיעה בהילה שלכם, ניטרול הפרעות אנרגטיות.