תשלום על טיפול מיוחד

מיועד לטיפולים ספציפיים – מעבר למה שמוצג באתר,
או להשלמת יתרה לפי הצורך.

 

אנא הכניסו את הסכום לפי מה שנקבע בתקשורת ביננו, תודה