טיהור ההילה מהפרעות וישויות אנרגטיות

70.00

הסרת ושבירת קללות, הסרת עין רעה וכל הפרעות המופיעה בהילה שלכם, ניטרול הפרעות אנרגטיות והסרת עלוקות וישויות אנרגטיות שליליות.