טיהור ההילה מהפרעות וישויות אנרגטיות

80.00

ניטרול והסרת עלוקות וישויות אנרגטיות שליליות.