תיקשור (שיחה) עם הנשמה שלך

70.00

אתם יכולים להעביר אלי כל שאלה שמרגישה לכם נכון לשאול ואפשר גם קבוצת שאלות – אני אתחבר אל הנשמה שלכם ואפנה כל שאלה שתבחרו לשאול אליה ואעביר חזרה תשובות בכתב.