פירוש ופענוח חלומות באופן רוחני

70.00

כאשר אני מתבקש לפענח חלומות בהיבט רוחני, אני עושה זאת בסיוע צוות המלאכים והמדריכים הרוחניים שלי.
במידת הצורך אני נעזר גם ביוסף פותר החלומות.