פירוש ופענוח חלומות באופן רוחני

70.00

כאשר אני מתבקש לפענח חלומות בהיבט רוחני, אני עושה זאת בסיוע צוות המלאכים והמדריכים הרוחניים שלי.

לעתים אני גם מעביר שאלות או סמלים בחלומות לבדיקה של יוסף פותר החלומות