בדיקת חיים קודמים – גלגול קודם

50.00

לבקשתכם,
אוכל לבדוק את החיים הקודמים שלכם ולספק מידע
על היבטים הדורשים התייחסות על מנת לשחרר מקומות בהם אתם תקועים או נושאים שמפריעים לכם אשר מקורם באותם החיים

~~ אם אתם מרגישים שמידע זה חשוב לכם לידיעה והכלה בזמן הייחודי בו אתם נמצאים במסע החיים ~~