הסרת ישויות

100.00

הסרת ישויות שליליות (מסוגים שונים).

ישנן ישויות בגדלים רבים, אפשר לומר שהטווח הוא כמו "בין יתושים לדינזוארים", וגודל ההשפעה על האדם בהן הן שוהות יכולה להשתנות מהשפעה קטנה ולא נעימה ועד להשפעות חמורות ביותר.

 

בטיפול זה אסיר את הישויות ממכם ואשלח אותן למקום המתאים להן (אני מוציא אותן ומעביר הלואה למימד הנכון להן).