טיהור והטענה מלא: הסרת ישויות, ביטול עין רעה ונטרול קללות, טיהור והטענת הלב

200.00

השירות כולל:
– הסרת קללות והפרעות (קללות, עין רעה וכו')
– שבירת קללות נשמה
– הסרת ישויות
– טיהור הלב
– הטענת הלב באור טהור