טיהור והטענה של הלב

70.00

טיהור הלב וניטרול כל אנרגיה אפלה/שלילית אשר מצויה בשדה האנרגטי של הלב.

ולאחר מכן, הטענת הלב בכדור אור טהור.